Nordnorsk topografisk og lokalhistorisk bibliografi

Universitetsbiblioteket i Tromsų


[Hjem] [Søk] [Hjelp]

English version

Universitetsbiblioteket i Tromsø har registrert den nordnorske delen i enkelte lokalhistoriske og topografiske spesialbibliografier. Arbeidet er gjort innenfor Dokumentasjonsprosjektet. Følgende bibliografier er registrert:

Deichmanske bibliotek : Register til en del norske tidsskrifter. 1908.

Johan Schweigaard: Norges topografi. Bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur [fram til 1917].

Tillegg 1917-1927 ved W.P. Sommerfeldt

Tillegg 1928-1945 ved W.P. Sommerfeldt

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970

Bibliografi til Norges historie 1945-1975

I tillegg er referanser fra Bibliotheca Norvegica ekserpert med utgangspunkt i henvisninger fra Schweigaard.

Det er registrert både artikler i tidsskrifter (og et utvalg avisartikler) og bøker fra de eldste tider og fram til ca. 1975. Fra dette tidspunktet begynner den elektroniske registereringen i BIBSYS og UBO:BOK (1972- og Norsk Tidsskriftindeks 1980-). Alle emneområder er dekket forutsatt at de refererer seg til Nord-Norge eller enkelte steder i Nord-Norge. Klassifikasjonsnøkkel til norsk topografi av Vegard Elvestrand er brukt til geografisk og administrativ inndeling.